Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer / Copyright 2014
Reca Belux NV, statutair gevestigd te Brussel
Hoofdkantoor Reca Belux NV
Assesteenweg 117 – 3
1740 Ternat

Telefoon: +32 (0)2 363 07 80
Fax: +32 (0)2 361 49 20
Website: www.reca.be

BTW-nr.: BE 0453.342.861
Handelsreg.: HR Brussel
Directie:
Dhr. Guy Tangeten, ceo
Dhr. Christophe Pignolet, Fondé de pouvoir

Reca Belux NV stelt de inhoud van deze internetsite met grote zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat deze actueel blijft. De informatie op de website dient niettemin enkel als niet bindende algemene informatie en kan op geen enkele wijze gedetailleerde individuele raadpleging vervangen.

Reca Belux NV kan geen garantie geven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website of de storingsvrije toegang garanderen. Ook bij verwijzingen (links) vanaf de internetsite van of naar derden neemt Reca Belux NV geen enkele verantwoording betreft de inhoud van de gelinkte sites.

Door de webpagina van Reca Belux NV te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Voor het aanbod van derden kunnen afwijkende regels gelden, voornamelijk met betrekking tot de gegevensbescherming.
Reca Belux NV sluit zijn aansprakelijkheid uit in diens aanbiedingen en prestaties.

Verder sluit Reca Belux NV zijn aansprakelijkheid betreffende de dienstverlening, in het bijzonder het downloaden van bestanden, die door Reca Belux NV worden aangeboden, uit voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Gegevensbescherming
Alle op de Reca Belux NV website verworven persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbieden van individuele steun, het overbrengen van productinformatie of het overbrengen van speciale serviceaanbiedingen. Nimmer zullen uw gegevens verhandeld of doorgegeven worden aan derden.
Reca Belux NV verzekert u dat uw gegevens volgens de geldende wettelijke gegevensveiligheid verordening vertrouwelijk worden behandeld.

© Reca Belux NV
Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, downloads en video’s van de Reca Belux NV website zijn net als de lay-out van de Reca Belux NV website beschermt met auteursrechten en andere beschermingsrechten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doelen gekopieerd, verspreid, veranderd of toegankelijk gemaakt worden voor derden omdat de Reca Belux NV website afbeeldingen bevat die van eigen onderwerp/fotografie zijn en deze zijn met auteursrecht beschermd. Als gebruiker van de website zal u Reca Belux NV, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

To top